Có thể bạn không biết WordPress có cấu hình Trick hữu ích

Nếu functions.php là đĩa đơn tập tin quan trọng nhất trong theme’s WordPress của bạn, sau đó wp-config.php là đĩa đơn tập tin quan trọng nhất trong toàn bộ cài đặt WordPress của bạn. Tập tin này có thể được sử dụng để cấu hình các function cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu suất, cải […]

Continue reading


 25+ Tricks Vô cùng hữu ích cho các WordPress function file

Trong thư mục theme WordPress của bạn, có đặt các file theme mạnh mẽ nhất được biết đến như functions.php . Như tên cho thấy, tập tin này cho biết thêm function duy nhất để cài đặt WordPress của bạn. Tập tin này hoạt động giống như một plugin trong themes của bạn. Vì vậy, bạn có […]

Continue reading