Rewrite Guest Author Name với Custom Fields

Đã bao giờ bạn đã có một guest đăng bài trên blog của bạn? Làm thế nào để bạn đưa author full credit?? Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều các trang web mà họ thêm một hộp tiểu sử tác giả hoặc phía trên bài đăng hoặc bên dưới bài viết.Nhưng ngay cả với những khách hộp tác giả, trường tên tác giả vẫn sẽ hiển thị các trang web của tác giả. Một số blogger tạo ra toàn bộ hồ sơ giả mới cho các tác giả khách của họ để hiển thị đúng tên. Chúng tôi nghĩ rằng nó là vô nghĩa để tạo hồ sơ người dùng thêm nếu bạn biết rằng tác giả của khách này sẽ chỉ gửi một lần.

Bí quyết chúng ta chia sẻ trong bài viết này sẽ cho phép bạn để hiển thị tên tác giả của khách bằng cách đơn giản là bước vào một custom filed trong bài viết của bạn.

Mở của bạn functions.php tập tin và dán code dưới đây:

[php]add_filter( ‘the_author’, ‘guest_author_name’ );
add_filter( ‘get_the_author_display_name’, ‘guest_author_name’ );

function guest_author_name( $name ) {
global $post;

$author = get_post_meta( $post->ID, ‘guest-author’, true );

if ( $author )
$name = $author;

return $name;
}[/php]

Bây giờ mỗi khi bạn đăng một bài của guest, chỉ cần đảm bảo rằng bạn thêm một custom field gọi là guest-author và nó sẽ thay thế tên của tác giả với các văn bản mà bạn đặt vào custom filed đó

Thí dụ:

Tên Rewrite Khách của tác giả sử dụng Tuỳ chỉnh Fields trong WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.