Làm thế nào để tạo một WordPress Plugin

WordPress là hệ thống blog mã nguồn mở phổ biến nhất. Do nó dễ sử dụng và khả năng mở rộng, nó gần như là de facto tiêu chuẩn công nghiệp blog. Với module quản lý Plugin của họ, các nhà phát triển tự do xây dựng Plugin tùy chỉnh riêng của họ để thêm […]

Continue reading