Tạo Custom Post Types

Thường thì mọi người nhầm lẫn phân loại WordPress như chỉ là một nền tảng blog. Trong những năm qua, WordPress đã phát triển thành một hệ thống quản trị nội dung mạnh mẽ. Theo mặc định WordPress đi kèm với bài và trang như các loại nội dung chính. Tuy nhiên bạn có thể tạo nhiều loại nội dung tùy chỉnh như bạn muốn, và các loại nội dung tùy chỉnh được gọi là Custom Post Types . . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra Custom Post Types trong WordPress. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng chúng như một lập trình viên.

Custom Post Type  là gì?

Custom Post Type là loại nội dung như bài viết và trang. Kể từ WordPress phát triển từ một nền tảng blog đơn giản thành một CMS mạnh mẽ, Theo mặc định, WordPress đi kèm với bài các loại sau:

 • Bài đăng
 • Trang
 • Tập tin đính kèm
 • Revision
 • Nav menu

Bạn có thể tạo loại post riêng của các loại post của bạn và gọi cho họ bất cứ điều gì bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn chạy một trang web đánh giá phim, sau đó có thể bạn sẽ muốn tạo ra một bộ phim đánh giá gửi loại. loại bài này có thể có các custom filed khác nhau và thậm chí cả cấu trúc danh mục tuỳ chỉnh riêng của mình. Các ví dụ khác của bài loại là: Portfolio, Testimonials, Products, vv…

Khi nào thì cần một custom post type?

Khi những post cơ bản không đáp ứng được nhu cầu thực tế của bạn, ví dụ bạn có thêm nhu cầu bán hàng, có thêm nhu cầu tạo video, hoặc đơn giản là những bài viết mà không phải tin tức.

Tạo một Custom Post Type – Một cách đơn giản

Cách dễ nhất để tạo ra mộtCustom Post Type trong WordPress là bằng cách sử dụng một plugin. Phương pháp này được khuyến khích cho người mới bắt đầu bởi vì nó là an toàn và siêu dễ dàng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt các Custom Post Type UI plugin. Sau khi kích hoạt, các plugin sẽ thêm một mục trình đơn mới trong menu admin WordPress của bạn được gọi là CPT UI .

Bây giờ đi đến CPT UI »Add New để tạo một custom post type. mới.

Tuỳ chỉnh giao diện người dùng viết các plugin của Thêm trang mới

Các plugin Tuỳ chỉnh bài viết Loại giao diện người dùng cũng cho phép bạn tạo ra các custom taxonomies.

Đây là lý do tại sao các Add mớipost type page được chia thành hai cột. Ở bên trái của bạn, bạn có dạng bạn cần phải điền để tạo ra post type page của bạn. Ở bên phải của bạn, bạn có một form để tạo một custom taxonomy  nếu bạn cần.

Trong custom post type column, trước tiên bạn cần phải cung cấp một tên cho custom post type của bạn. Tên này không thể vượt quá hơn 20 ký tự, ví dụ như phim ảnh, công thức, giải quyết, chú giải, vv

Thêm bài tùy chỉnh mới kiểu của bạn

Trong filed tiếp theo, bạn cần phải cung cấp một nhãn cho bài custom post type của bạn. Nhãn này sẽ xuất hiện trong thanh quản trị WordPress của bạn giống như bài viết và trang. Nó cũng cần phải được số nhiều ý nghĩa. ví dụ như phim, thức nấu ăn, khuyến mãi, Thuật ngữ, vv

Sau đó bạn cần phải cung cấp một singular form cho nhãn hiệu của bạn. singular form này sẽ được sử dụng bởi WordPress hiển thị hướng dẫn và các yếu tố giao diện người dùng khác.

Cuối cùng nhập một mô tả cho custom post type của bạn. Mô tả này chỉ đơn giản được sử dụng để mô tả những gì loại bài của bạn không.

Bây giờ bạn có thể nhấp vào nút ‘Create Custom Post Type’ để tạo mới một custom post type.. Đó là tất cả.

Bạn cũng có thể nhấp vào Advanced Label Options và  Advanced Options links để tùy chỉnh thêm nhiều lựa chọn cho custom post type.

Tạo Custom Post Type Manually

Vấn đề với việc sử dụng một plugin là custom post types của bạn sẽ biến mất khi các plugin đã được kích hoạt. Mọi dữ liệu bạn có trong custom post types vẫn sẽ ở đó, nhưng custom post typescủa bạn sẽ được đăng ký và sẽ không thể truy cập từ các admin area .

Nếu bạn đang làm việc trên một trang web của khách hàng và không muốn cài đặt plugin khác, sau đó bạn có thể tự tạo ra các custom post type bằng cách thêm code yêu cầu trong theme  functions.php hoặc trong một site-specific plugin cụ thể

Đầu tiên chúng tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ nhanh chóng và làm việc đầy đủ để bạn hiểu làm thế nào nó hoạt động. Hãy nhìn vào code này:

PHP

Những code này là nó đăng ký một loại bài với một mảng các đối số.Những lập luận là những options custom post type. của chúng tôi. Mảng này có hai phần, phần đầu tiên là nhãn, mà bản thân nó là một mảng. Phần thứ hai có chứa tham số khác như khả năng hiển thị công khai, có kho lưu trữ, và slung sẽ được sử dụng trong URL cho bài loại này.

Bây giờ cho phép có một cái nhìn tại một mảnh code sẽ thêm nhiều lựa chọn hơn để custom post type.

PHP

Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều tùy chọn hơn cho tùy chỉnh bài loại với code của mình. Nó sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng như hỗ trợ cho các phiên bản, hình ảnh đặc trưng, các trường tùy biến, vv

Chúng tôi cũng đã liên quan này loại bài tùy chỉnh với một phân loại tùy chỉnh được gọi là các thể loại. Cũng cần chú ý một phần, nơi chúng tôi đã thiết lập các giá trị thứ bậc là sai lầm. Nếu bạn muốn loại bài tùy chỉnh của bạn cư xử như Pages, sau đó bạn có thể thiết lập giá trị này thành true.

Ngoài việc thông báo sử dụng twentythirteen lặp đi lặp lại, điều này được gọi là miền văn bản. Nếu chủ đề của bạn là bản dịch sẵn sàng và bạn muốn loại bài tùy chỉnh của bạn được dịch, sau đó bạn sẽ cần phải đề cập đến miền văn bản được sử dụng bởi chủ đề của bạn. Bạn có thể tìm miền văn bản của chủ đề của bạn bên trong style.csstập tin trong thư mục chủ đề của bạn. Miền Văn bản sẽ được đề cập trong phần đầu của tập tin.

Hiển thị tùy bài loại trên trang web của bạn

WordPress đi kèm với xây dựng trong hỗ trợ cho hiển thị nhiều loại bài tùy chỉnh của bạn. Một khi bạn đã thêm vào một vài mục vào bài mới tùy chỉnh kiểu của bạn, đó là thời gian để hiển thị chúng trên trang web của bạn.

Có một vài phương pháp mà bạn có thể sử dụng, mỗi người có những lợi ích riêng của mình.

Hiển thị tùy Type Bài Sử dụng mặc định Lưu Trữ Template

Trước tiên, bạn chỉ đơn giản là có thể vào Appearance »Menus và thêm một liên kết tùy chỉnh menu của bạn. Liên kết tùy chỉnh này là các liên kết đến bài tùy chỉnh kiểu của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Permalinks SEO thân thiện thì URL của CPT của bạn sẽ rất có thể là một cái gì đó như thế này:

http://example.com/movies

Nếu bạn không sử dụng thân thiện SEO permalinks , sau đó URL bài kiểu tùy chỉnh của bạn sẽ được một cái gì đó như thế này:

http://example.com/?post_type=movies

Thay example.com với tên miền riêng của bạn và phim với tên bài kiểu tùy chỉnh của bạn. Lưu menu của bạn và sau đó truy cập đầu cuối của trang web của bạn. Bạn sẽ thấy menu mới, bạn thêm vào, và khi bạn click vào nó, nó sẽ hiển thị trang lưu trữ tùy chỉnh loại bài viết của bạn bằng cách sử dụng archive.php template file trong theme của bạn.

Sử dụng mẫu tùy chỉnh dành cho CPT Lưu trữ và đơn Entries

Nếu bạn không thích sự xuất hiện của các trang lưu trữ cho bài tùy chỉnh kiểu của bạn, sau đó bạn có thể sử dụng chuyên dụng mẫu cho các tùy chỉnh loại bài lưu trữ . Để làm điều đó tất cả các bạn cần làm là tạo một file mới trong thư mục chủ đề của bạn và đặt tên cho nó archive-movies.php. Thay thế bộ phim với tên của bài tùy chỉnh kiểu của bạn.

Đối với geting bắt đầu, bạn có thể sao chép nội dung của chủ đề của bạnarchive.phptập tin vào archive-movies.phpmẫu và sau đó bắt đầu sửa đổi nó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bây giờ bất cứ khi nào các trang lưu trữ cho tùy chỉnh bài kiểu của bạn được truy cập, mẫu này sẽ được sử dụng để hiển thị nó.

Tương tự như vậy, bạn cũng có thể tạo ra một mẫu tùy chỉnh để hiển thị mục duy nhất loại bài của bạn. Để làm điều đó bạn cần phải tạo ra single-movies.phptrong thư mục chủ đề của bạn. Đừng quên để thay thế các bộ phim với tên của bài tùy chỉnh kiểu của bạn.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép nội dung của chủ đề của bạn single.phpmẫu vào single-movies.phpmẫu và sau đó bắt đầu sửa đổi nó để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hiển thị tùy bài loại trên The Front Page

Một lợi thế của việc sử dụng bài tùy loại là nó giữ các loại nội dung tùy chỉnh của bạn đi từ bài viết thường xuyên của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn họ để hiển thị các bài viết thường xuyên của bạn, sau đó bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm mã này vào file functions.php của theme của bạn hoặc một plugin trang web cụ thể:

[php]add_action( ‘pre_get_posts’, ‘add_my_post_types_to_query’ );

function add_my_post_types_to_query( $query ) {
if ( is_home() && $query->is_main_query() )
$query->set( ‘post_type’, array( ‘post’, ‘movies’ ) );
return $query;
}[/php]

Đừng quên để thay thế movies với bài tùy chỉnh kiểu của bạn.

Truy vấn Tuỳ chỉnh bài viết các loại

Nếu bạn đã quen thuộc với mã hóa và muốn chạy các truy vấn lặp trong các mẫu của bạn, sau đó ở đây là làm thế nào để làm điều đó.

Bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu, bạn có thể lấy hàng từ một loại bài tùy chỉnh.

[php]<?php
$args = array( ‘post_type’ => ‘movies’, ‘posts_per_page’ => 10 );
$the_query = new WP_Query( $args );
?>
<?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?>
<?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
<h2><?php the_title(); ?></h2>
<div class=”entry-content”>
<?php the_content(); ?>
</div>
<?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php else: ?>
<p><?php _e( ‘Sorry, no posts matched your criteria.’ ); ?></p>
<?php endif; ?>[/php]

Trong mã này, đầu tiên chúng ta đã xác định loại bài và bài mỗi trang trong các đối số cho lớp WP_Query mới của chúng tôi. Sau đó chúng tôi chạy truy vấn của chúng tôi, lấy các bài viết và hiển thị chúng trong vòng lặp.

Hiển thị tùy bài loại trong Widgets

Bạn sẽ nhận thấy rằng có một mặc định Widget trong WordPress để hiển thị bài viết gần đây. Nhưng widget này không cho phép bạn lựa chọn một kiểu bài tùy chỉnh. Điều gì nếu bạn muốn hiển thị các mục mới nhất từ danh mới được tạo kiểu của bạn trong một widget? Có một cách dễ dàng để làm điều này.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt cuối cùng bài Widget plugin. Sau khi kích hoạt, chỉ cần tới Appearance »Widgets và kéo và thả Ultimate bài widget để một bên.

phụ tùng mạnh mẽ này sẽ cho phép bạn để hiển thị bài viết gần đây từ bất kỳ bài loại.Bạn cũng có thể hiển thị trích đoạn bài viết với một đọc thêm liên kết hoặc thậm chí hiển thị một hình ảnh tính năng tiếp theo để viết tiêu đề. Cấu hình các widget bằng cách chọn tùy chọn bạn muốn và bằng cách chọn loại bài tùy chỉnh của bạn. Sau đó lưu các thay đổi của bạn và thấy tiện ích trong hành động trên trang web của bạn.

Hơn trước Tuỳ Loại Tweaks bài viết

Có quá nhiều chi tiết mà bạn có thể làm với bài kiểu tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể học hỏi thêm bạn loại bài tùy chỉnh trong RSS feed chính hoặc tạo ra một thức ăn riêng biệt cho mỗi bài tùy loại . Nếu bạn đang sử dụng hệ thống nhận xét Disqus , sau đó kiểm làm thế nào để vô hiệu hóa Disqus cho bài tùy loại trong WordPress.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các bài tùy loại trong WordPress.

2 thoughts on “Tạo Custom Post Types

  • Bạn mô tả cụ thể trường hợp của bạn xem, để mình có thể hỗ trợ.
   Ví dụ: bạn muốn hiện category của post ? hay là hiện post theo category ở trang category?
   Đoạn code dưới là một ví dụ về lấy post theo category id = 3 nhé
   $args = array(
   'post_type' => 'post' ,
   'orderby' => 'date' ,
   'order' => 'DESC' ,
   'posts_per_page' => 6,
   'cat' => '3',
   'paged' => get_query_var('paged'),
   'post_parent' => $parent
   );
   $q = new WP_Query($args);
   if ( $q->have_posts() ) {
   while ( $q->have_posts() ) {
   $q->the_post();
   // your loop
   }
   }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.