Bài 3: Vòng lặp trong PHP

Tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác, trong PHP cũng có những vòng lặp, cụ thể như: vòng for, while, foreach,  do while . . . Bài này sẽ giới thiệu sơ qua về những vòng lặp này.

Đặc điểm chung

Nói đến vòng lặp thì chung chúng ta hiểu là nó sẽ lặp và thực thi các câu lệnh đến một lúc nào đó vòng lặp đó sẽ dừng, hoặc đôi khi nó không chịu dừng cho dẫn đến ứng dụng của mình bị treo ( đây là trường hợp mình đặt điều kiện dừng sai )

Vòng lặp For

Mô tả:

Vòng lặp này sẽ lặp tuần tự từ một số xác định và dừng ở 1 điều kiện nhất định nào đó. Nó được sử dụng khi bạn biết xử lý bao niêu lần một đoạn câu lệnh hoặc một khối câu lệnh.

for loop in Php

Cú pháp:

for (khởi tạo; điều kiện; biến tăng){
  Dòng lệnh cần xử lý;
}
 • Khởi tạo: là biến được khai báo để bắt đầu vòng lặp và thường là đặt biến i.
 • Điều kiện: là điều kiện lặp, nếu vòng lặp vẫn đáp ứng được điều kiện này thì nó vẫn tiếp tục cho đến khi điều kiện này không còn đúng nữa.
 • Biến tăng: là biến sau khi thực hiện vòng lặp, và nó được dùng để so sánh với điều kiện.

Ví dụ: 

<?php
    $a = 0;
    $b = 0;
     
    for( $i = 0; $i<5; $i++ ) {
      $a += 10;
      $b += 5;
    }
     
    echo ("At the end of the loop a = $a and b = $b" );
?>

Kết quả nhận được: 

At the end of the loop a = 50 and b = 25

Vòng lặp While

Mô tả:

Là vòng lặp sẽ xử lý khối lệnh khi và chỉ khi điều kiện của nó còn đúng. Sau khi xử lý khối lệnh nó lại tiếp tục kiểm tra điều kiện có đúng hay không và cứ như vậy cho đến khi nó nhận được kết quả false.

for loop in PHP

Cú pháp:

<?php
     $i = 0;
     $num = 50;
     
     while( $i < 10) {
      $num--;
      $i++;
     }
     
     echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
?>

Kết quả nhận được:

Loop stopped at i = 10 and num = 40 

Vòng lặp do . . . while

Mô tả:

Vòng lặp do . . . while cũng tương tự vòng lặp while tuy nhiên nó sẽ thực hiện khối lệnh trước sau đó mới kiểm tra điều kiện vòng lặp có đáp ứng được yêu cầu hay không.

Cú pháp:

<?php
     $i = 0;
     $num = 0;
     
     do {
      $i++;
     }
     
     while( $i < 10 );
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
?>

Kết quả nhận được

Loop stopped at i = 10

Vòng lặp foreach

Mô tả:

Thường vòng lặp foreach dùng để xử lý mảng, Đối với mỗi lần truyền, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho giá trị $ và con trỏ mảng được di chuyển bởi một và trong phần tử kế tiếp tiếp theo sẽ được xử lý.

Cú pháp:

<?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
?>

Kết quả nhận được:

Value is 1
Value is 2
Value is 3
Value is 4
Value is 5

Câu lênh break

Mô tả:

Khi sử dụng vòng lặp tuần tự chúng ta muốn thoát khỏi vòng lặp ở 1 điều kiện bất kỳ nào đó thì chúng ta sử dụng câu lệnh Break để thoát khỏi vòng lặp.

PHP Break Statement

Cú pháp:

Ví dụ ở dưới mình sẽ lặp từ 0 đến 10 tuy nhiên sẽ thoát khỏi 10 khi vòng lặp đến 3.

 <?php
     $i = 0;
     
     while( $i < 10) {
      $i++;
      if( $i == 3 )break;
     }
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
?>

Kết quả là

Loop stopped at i = 3

Câu lệnh continue

Mô tả:

Ngược lại với câu lệnh Break thì câu lệnh Continue có nghĩa là tiếp tục và nó sử dụng để tạm dừng vòng lặp hiện tại mà không chấm dứt vòng lặp. Nó được đặt chong khối lệnh có chứa code thực thi của vòng lặp. Khi gặp continue  phần còn lại của vòng lặp sẽ bị bỏ qua và bắt đầu vòng lặp mới.

PHP Continue Statement

Cú pháp:

<?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      if( $value == 3 )continue;
      echo "Value is $value <br />";
     }
?>

Kết quả nhận được:

Value is 1
Value is 2
Value is 4
Value is 5

Kết luận

Vòng lặp sẽ thường xuyên xuất hiện trong dự án của bạn, thường thì chỉ để in ra màn hình danh sách có số thứ tự chẳng hạn, hoặc dùng để kiểm tra điều kiện gì đó trước khi in ra màn hình, hoặc đơn giản là dùng để duyệt mảng dữ liệu  foreach.

Hi vọng qua bài này có thể giúp các bạn có thể hiểu được sơ qua về vòng lặp nói chung và cách sử dụng vòng lặp trong PHP nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.