Bài 2: Biến, Mảng, và Object trong PHP

Giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có những thành phần như Biến, Mảng, hay Object. Ở bài này sẽ đề cập đến việc sử dụng biến, mảng, và object hay cách khai báo chúng.

Biến

Biến hay variable dùng để chứa 1 giá trị hoặc một chuỗi text, hoặc một hàm nó có thể bị thay đổi với mã nguồn của bạn. Nó có các kiểu giá trị cụ thể như Null, Float, Int, String . . . 

Khai báo:

Như bài 1 Hello PHP  mình cũng có ví dụ sử dụng biến như thế nào đó là chỉ việc khai báo chúng trong cặp thẻ <?php ?> là được.

<?php
$tenbien = "Gia tri text";


Tên biến có những quy định cụ thể để viết như không dùng ký tự đặc biệt chẳng hạn . . . tìm hiểu thêm ở đây

Sử dụng

Đơn giản là mình sẽ sử dụng nó để in ra màn hình hoặc xử lý trong biểu thức diều kiện hoặc vòng lặp ( nếu biến của bạn là một mảng )

<?php
$tenbien = "Gia tri Test";
echo $tenbien; //In dòng Gia Tri Test ra màn hình.

//sử dụng trong hàm
echo substr_count( $tenbien, "Test" ); //1 đếm số từ xuất hiện

Mảng

Mảng hay còn gọi là array thì được khai báo với từ khóa array hoặc sau này PHP còn được khai báo với dấu [] nó là một tập hợp các giá trị , và có mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều. Các phần tử trong mảng được đánh dấu từ 0.

Khai báo

Có 2 cách khai báo mảng đó là:

<?php

$mang1 = array( "Gia tri 1", "Gia tri 2", "Gia tri 3");

$mang2 = ["Gia tri 1", "Gia tri 2", "Gia tri 3"];

Đọc thêm  tài liệu về mảng ở đây để biết thêm cách thêm phần tử, xóa phần tử vào mảng.

Sử dụng

Để duyệt mảng có thể có nhiều cách khác nhau cụ thể ở dưới đây mình dùng tên mảng và số thứ tự của nó thì sẽ được giá trị tương ứng, hoặc dùng vòng lặp để duyệt lần lượt phần tử của mảng.

<?php

$mang1 = array( "Gia tri 1", "Gia tri 2", "Gia tri 3");

echo $mang1[2]; //Gia tri 3

foreach( $mang1 as $key => $value ){

echo $value;

}

//Gia tri 1
//Gia tri 2
//Gia tri 3Object

Object hay còn gọi là đối tượng, trong PHP nó là một tập hợp các thuộc tính cụ thể nào đó cho một đối tượng cụ thể.

Ví dụ: mình có một đối tượng là xe hơi nó có các thuộc tính về màu, bao nhiêu bánh, có kính hay không, của hãng nào . . . 

Khai báo

Thông thường một đối tượng sẽ phải thuộc một lớp cụ thể nào đó tuy nhiên ở bài này mình sẽ đề cập đến 1 lớp rỗng trong PHP đó là stdClass, tìm hiểu sâu hơn ở đây để biết cách khai báo và sử dụng của đối tượng cụ thể

<?php

$doituong = new stdClass;


Sử dụng

Sử dụng đối tượng này thì chỉ cần gọi thuộc tính của nó dưới mũi tên cũng giống như cách thêm giá trị của nó

<?php

$doituong = new stdClass;

//Them gia tri

$doituong->mau = "xanh";
$doituong->banh = "4 banh";
$doituong->tocdo = "1200 km/h";
$doituong->loai = "sieu xe";
$doituong->hinhdang = array("to", "den", "hoi");


//Lay gia tri

echo $doituong->mau; // Xanh
echo $doituong->tocdo; // 120km/h


Tổng kết

Bài viết trên đây nói về biến, mảng, và đối tượng trong PHP, có nói sơ qua về cách khai báo và cách sử dụng, khái niệm mà mình định nghĩa nó trong đầu, bài này đi lướt qua để mọi người có thể nắm được sơ bộ nó như thế nào, còn về sâu hơn thì các bạn chịu khó theo link mà mình chia sẻ để đọc.

Những kiến thức trên đây chỉ để mô tả cho newbie biết và hình dung qua để có thể đi tiếp đi sâu, tuyệt đối chưa đủ để các bạn sử dụng vào giải quyết một dự án cụ thể nào.

2 thoughts on “Bài 2: Biến, Mảng, và Object trong PHP

 1. Mìnhrequest lên server thì được trả về 1 object như sau:

  {“code”:200,”message”:”Thanh cong”,”data”:{“token”:”dMR4vRClwGxGpfP83GKEPPutrbTixjn4pYdQS8stYgw2uv9wcOyFpHNzTos0R665o1-OR9QZ3cp6t5PtnG8fzJKsTUn7dZOFha8CFYK3WkYslTXjmovvnJujyl5bOhCkQ1gwaCiPVaKzkR-jYUvFpL8lcnzGt6AWwkyyxI2kCGFMvbZrg”,”token_type”:”bearer”}}

  Giờ mình muốn lấy ra các giá trị tương ứng các khoá.
  Mình tìm 2 ngày trên mạng nhưng vẫn chưa làm được, bạn vui lòng hướng dẫn mình với.
  rất cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.

  • Object này trả về là json dạng text nên bạn phải dùng `json_decode` trong PHP để convert nó về object của PHP nhé.
   Sau khi có object của PHP thì bạn cần cái nào thì dùng cái đó thôi
   ví dụ:

   $object = json_decode('{"code":200,"message":"Thanh Cong","data":{"token":"dMR4vRClwGxGpfP83GKEPPutrbTixjn4pYdQS8stYgw2uv9wcOyFpHNzTos0R665o1-OR9QZ3cp6t5PtnG8fzJKsTUn7dZOFha8CFYK3WkYslTXjmovvnJujyl5bOhCkQ1gwaCiPVaKzkR-jYUvFpL8lcnzGt6AWwkyyxI2kCGFMvbZrg","token_type":"bearer"}}');

   // Lấy token của json trên
   echo $object->data->token;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.