Thêm Content and Completely Manipulate trong WordPress RSS Feeds

Một khi trở lại, chúng tôi chia sẻ làm thế nào bạn có thể kiểm soát WordPress RSS Footer của bạn với một sử dụng một plugin nổi tiếng gọi là RSS Footer bởi Joost.Trong khi các plugin là rất tốt, nhưng nó là rất hạn chế. Bạn chỉ có thể thêm văn bản vào cuối trang, và nó luôn luôn là cùng một văn bản hiển thị trên footer của từng bài. Điều gì nếu bạn muốn hiển thị văn bản khác nhau cho mỗi bài đăng trong bài RSS của bạn? Điều gì nếu bạn muốn viết cụ thể để có một tiêu đề khác nhau trong RSS Feeds? Điều gì nếu bạn muốn hiển thị một filed cụ thể tùy chỉnh trong RSS Feeds của bạn? Vâng đây là lý do tại sao chúng tôi trình bày bài viết này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm bất kỳ loại content trong WordPress RSS Feeds.Hack này sẽ giúp bạn kiểm soát của WordPress RSS Feeds và bạn có thể vận dụng nó trong những gì bạn muốn.

Lưu ý: Hack này không phải dành cho người mới bắt đầu. Chỉ người dùng cảm thấy thoải mái với tập tin chỉnh sửa functions.php và có một số kiến thức về php nên thử điều này. người dùng mới bắt đầu hoặc là nên sử dụng các plugin đã đề cập trong bài viết ở trên, hoặc tham khảo ý kiến các chuyên gia như chúng tôi để làm điều đó cho bạn.

1. Thêm một Custom Field trong WordPress RSS Footer của bạn

Trong ví dụ đầu tiên này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể sử dụng custom filed để hiển thị văn bản cụ thể / đối tượng của bạn trong WordPress RSS Feed. Thủ thuật này sẽ cho phép bạn để hiển thị văn bản khác nhau, quảng cáo, hình ảnh, hoặc bất cứ điều gì khác cho mỗi bài đăng. Đầu tiên mở functions.php của bạn và dán code sau trong thẻ php:

[php]function wpazweber_postrss($content) {
global $wp_query;
$postid = $wp_query->post->ID;
$coolcustom = get_post_meta($postid, ‘coolcustom’, true);
if(is_feed()) {
if($coolcustom !== ”) {
$content = $content."<br /><br /><div>".$coolcustom."</div>
";
}
else {
$content = $content;
}
}
return $content;
}
add_filter(‘the_excerpt_rss’, ‘wpazweber_postrss’);
add_filter(‘the_content’, ‘wpazwebr_postrss’);[/php]

Bây giờ hầu hết các bạn đang tự hỏi làm thế nào code này  hoạt động. Vì vậy, đây là một lời giải thích. Chúng tôi tạo ra một chức năng gọi là wpazweber_postrss mà chạy một wp_query toàn cầu để tìm kiếm trong mỗi bài nếu custom filed được gọi là “coolcustom” được định nghĩa. Nếu cool custom được xác định sau đó nó cho thấy các giá trị sau khi nội dung bài viết. Nếu không có custom  filed được xác định, sau đó các chức năng theo mặc định chỉ hiển thị ra nội dung bài và không có gì khác. Chúng tôi sử dụng $ nội dung thay đổi để hiển thị nội dung. Chúng tôi đang sử dụng nếu chức năng (is_feed) và thêm các custom text hoặc nội dung khác bài chính nội dung chính mà bạn có thể nhìn thấy bằng các bộ lọc thứ hai. Nhưng nó sẽ chỉ được hiển thị trong RSS Feeds do người sử dụng của chúng tôi nếu chức năng (is_feed). Bằng cách làm theo cách này, chúng ta tránh tất cả các vấn đề tương thích.

Một số bạn sẽ nói, nhưng bạn chỉ cần làm RSS footer plugin với một chức năng. Có và không. Vâng, chúng tôi có thêm các code tại footer của bài viết, nhưng văn bản này không phải là văn bản chính xác như nhau cho mỗi bài. Nó là khác nhau, vì bạn chỉ định văn bản khác nhau cho mỗi bài qua các lĩnh vực tùy chỉnh.Thủ thuật này sẽ rất tiện dụng để thực hiện theo các hướng dẫn FTC mới cho blog có tất cả các loại khác nhau của bài viết.

2. Thêm Additional Text cho Post Titles trong RSS

Có blog của bạn có bài viết của khách, viết tài trợ, và các bài viết đánh giá không?Vâng, nếu bạn làm sau đó bạn sẽ tìm thấy điều này rất hữu ích. Một số blogger có custom styling để hiển thị từng loại khác nhau của bài, vì vậy người dùng của họ có thể phân biệt giữa chúng. Nhưng khi những bài viết đi trong một người đọc, tất cả các stylings đã mất hết. Đó là khi tricks này có ích. Trong thủ thuật này, chúng tôi sẽ bổ sung thêm bất kỳ văn bản trước hoặc sau tiêu đề.

Ví dụ, nếu tiêu đề của bạn là “Commercial WordPress Theme – StudioPress” và đó là một bài tài trợ, sau đó bạn có thể thay đổi nó : Sponsored Post: Commercial WordPress Theme – StudioPress ”.. Tương tự, nếu một người nào đó đã viết một bài của khách, vv

Để thực hiện điều này, mở file functions.php của bạn và thêm đoạn code sau trong đó:

[php]function wpazweber_titlerss($content) {
global $wp_query;
$postid = $wp_query->post->ID;
$gpost = get_post_meta($postid, ‘guest_post’, true);
$spost = get_post_meta($postid, ‘sponsored_post’, true);

if($gpost !== ”) {
$content = ‘Guest Post: ‘.$content;
}
elseif ($spost !== ”){
$content = ‘Sponsored Post: ‘.$content;
}
else {
$content = $content;
}
return $content;
}
add_filter(‘the_title_rss’, ‘wpazweber_titlerss’);[/php]

Giải thích code:

Chúng tôi đang sử dụng các chức năng gọi wpazweber_titlerss mà chạy một wp_query toàn cầu để tìm kiếm trong mỗi bài nếu nó có chứa hoặc $ gpost hoặc $ Spost. Hai yếu tố cơ bản là tìm kiếm hai filed cụ thể tùy chỉnh được gọi là “guest_post” hoặc “sponsored_post”. Nếu ai đã có những custom filed thêm với một giá trị thực sự, sau đó code sẽ thêm nó trong văn bản. Nếu không thì bạn sẽ chỉ thấy tiêu đề bình thường. Bạn có thể nhìn thấy code đầu tiên nếu $ gpost là đúng sự thật, nếu đó là không đúng sự thật cho dù $ Spost là đúng. Nếu đó không phải là cũng không được xác định, sau đó nó sẽ hiển thị nội dung bình thường. Nhưng nếu một trong số họ là sự thật, sau đó nó sẽ hiển thị các văn bản khác nhau mà bạn chỉ định ở đây. Chúng tôi đang sử dụng chuỗi $ nội dung hiển thị tiêu đề bài viết.

Bây giờ chỉ hiển thị các custom filed trong tiêu đề. Bạn có muốn hiển thị tên loại trên mỗi tiêu đề? Vậy thì bạn chỉ cần dán đoạn code sau vào file functions.php của bạn:

[php]function wpazweber_cattitlerss($content) {
$postcat = "";
foreach((get_the_category()) as $cat) {
$postcat .= ‘ (‘.$cat->cat_name . ‘)’;
}
$content = $content.$postcat;
return $content;
}
add_filter(‘the_title_rss’, ‘wpazweber_cattitlerss’);[/php]

Giải thích: Chúng tôi đang sử dụng các chức năng wpazweber_cattitlerss để có được ID danh mục cho từng bài và sau đó hiển thị rằng ngay bên cạnh tiêu đề. Vì vậy, nếu tiêu đề là “Get Contact Form 7” bây giờ nó sẽ là “Get Contact Form 7 [Plugins]”. Bạn có thể thấy rằng không có nếu sau đó biến trong code này. Chúng tôi sử dụng $ nội dung cho tiêu đề và $ postcat biến chính để xác định tên của category. Bạn sắp xếp lại nếu bạn muốn.

3. Thêm Same Text  trên tất cả các bài viết trong RSS

Nếu bạn chỉ muốn thêm cùng một văn bản sau đó bạn cũng có thể sử dụng các plugin gọi là RSS Footer bởi Joost vì nó là dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn muốn tự mình làm này là làm thế nào bạn làm điều đó. Mở file functions.php của bạn thêm đoạn code sau:

[php]function wpazweber_postrss($content) {
if(is_feed()){
$content = ‘This post was written by Syed Balkhi ‘.$content.’Check out WPAzweber’;
}
return $content;
}
add_filter(‘the_excerpt_rss’, ‘wpazweber_postrss’);
add_filter(‘the_content’, ‘wpazweber_postrss’);[/php]

Giải thích: Chúng tôi đang kêu gọi một chức năng wpazweber_postrss cần thêm vào mỗi bài viết một nội dung trước khi đăng bài nói rằng bài viết này đã được viết bởi Syed Balkhi và sau khi nội dung Kiểm tra WPAzweber. Nhưng chúng ta thêm các chức năng if (is_feed), vì vậy nó sẽ chỉ được hiển thị trong RSS Feeds.

Điều này sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn bán quảng cáo trên bài viết cụ thể trong RSS, thêm các hướng dẫn tùy chỉnh FTC hoặc chỉ muốn có quyền kiểm soát nhiều hơn RSS Feeds.

Nguồn: Chúng tôi sử dụng RSS Footer Plugin Joost cho rất nhiều hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn này. Các hack phần tiêu đề RSS chúng tôi nhận được từ một French tutorial và chúng tôi đã thêm các biến riêng của chúng tôi và cho nó là khả năng để có custom titles mỗi custom filed.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.