Vô hiệu hoá định dạng tự động trong các bài viết

WordPress có một thói quen tự động định dạng code mà có thể trở thành một vấn đề lớn đối với một số blogger. Bạn có thể sử dụng Syntax Highlighter Plugin hoặc mã hóa tất cả các code bằng tay , nhưng những cách này có thiếu sót của mình. Gần đây làm việc trên trang web của khách hàng, chúng tôi phát hiện một thủ thuật hữu ích mà sẽ vô hiệu hóa định dạng tự động trong các bài viết WordPress thông qua việc sử dụng shortcodes.

Trước tiên, bạn sẽ cần phải mở theme’s tập tin functions.php  và dán đoạn code sau:

[php]function my_formatter($content) {
$new_content = ”;
$pattern_full = ‘{(\[raw\].*?\[/raw\])}is’;
$pattern_contents = ‘{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is’;
$pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);

foreach ($pieces as $piece) {
if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) {
$new_content .= $matches[1];
} else {
$new_content .= wptexturize(wpautop($piece));
}
}

return $new_content;
}

remove_filter(‘the_content’, ‘wpautop’);
remove_filter(‘the_content’, ‘wptexturize’);

add_filter(‘the_content’, ‘my_formatter’, 99);[/php]

Một khi bạn đã dán code trên và tải lên các tập tin, sau đó bạn đã sẵn sàng để sử dụng shortcodes. Đơn giản chỉ cần sử dụng shortcode dưới đây khi viết bài:

[php][raw]Unformatted code[/raw][/php]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.