Javascript khái niệm & kiến thức cơ bản cần có

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ. Khi nằm bên trong một môi trường, JavaScript có thể kết nối tới các object của môi trường đó và cung cấp các cách quản lý chúng (object).

Kiến thức cơ bản cần có.

  • Có hiểu biết chung về Internet và Website.
  • Biết & có thể làm việc với HTML, CSS.
  • Đã có kiến thức về lập trình, hoặc đã sử dụng một ngôn ngữ lập trình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về JavaScript ở đâu?

Tài liệu về JavaScript tại MDN bao gồm:

  • Learning the Web cung cấp cho người mới bắt đầu thông tin và giới thiệu về các khái niệm cơ bản của lập trình và Internet.
  • WPAZWEB là website này cung cấp một cái nhìn tổng quát về ngôn ngữ JavaScript và các Object của nó.
  • JavaScript Reference cung cấp tài liệu chi tiết về JavaScript.

 

 

JavaScript chứa các thư viện tiêu chuẩn cho các object, ví dụ như:  ArrayDate, và Math, và các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ lập trình như: toán tử (operators), cấu trúc điều khiển (control structures), và câu lệnh. JavaScript có thể được mở rộng cho nhiều mục đích bằng việc bổ sung thêm các object; ví dụ:

  • Client-side JavaScript – JavaScript phía máy khách, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp các object để quản lý trình duyệt và Document Object Model (DOM)  của nó. Ví dụ, phần mở rộng phía máy khách cho phép một ứng dụng tác động tới các yếu tố trên một trang HTML và phản hồi giống các tác động của người dùng như click chuột, nhập form, và chuyển trang.
  • Server-side JavaScript – JavaScript phía Server, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp thêm các đối tượng cần thiết để để chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ, phần mở rộng phía server này cho phép ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu (database), cung cấp thông tin một cách liên tục từ một yêu cầu tới phần khác của ứng dụng, hoặc thực hiện thao tác với các tập tin trên máy chủ.

JavaScript và Java

JavaScript và Java thì giống nhau ở những cái này nhưng lại khác nhau ở cái khác. Ngôn ngữ JavaScript có lẽ giống giống với ngôn ngữ Java nhưng JavaScript không có khai báo static cũng như không có “tính mạnh về kiểu” (strong type checking) như Java. Cú pháp (syntax) lập trình, đặt tên công thức và xây dựng điều khiển lưu lượng (control-flow) cơ bản của JavaScript phần lớn dựa theo ngôn ngữ lập trình Java, đó cũng là lý do tại sao JavaScript được đổi tên từ LiveScript thành JavaScript.

JavaScript so sánh với Java
JavaScript Java
Hướng đối tượng (Object-oriented). Không phân biệt giữa kiểu (type) của các đối tượng (object). Tính kế thừa thông qua cơ chế nguyên mẫu (prototype), và các thuộc tính (property) cũng như phương thức có thể thêm vào bất cứ đối tượng nào một cách năng động. Class-based (nền tảng lớp.).Đối tượng được thành các lớp với tất cả kế thừa thông qua hệ thống phân cấp lớp. Các lớp không thể thêm vào các thuộc tính và phương thức mới một cách năng động.
Không khai báo kiểu dữ liệu cho biến (dynamic typing). Phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến (static typing).
Không thể tự động ghi vào ổ đĩa cứng. Có thể tự động ghi dữ liệu vào đĩa cứng.

JavaScript và tiêu chuẩn ECMAScript

JavaScript được tiêu chuẩn hóa tại Ecma International — the European association for standardizing information and communication systems, Liên kết Châu Âu cho các tiêu chuẩn hóa hệ thống thông tin và truyền thông (ECMA trước đây là viết tắt cho the European Computer Manufacturers Association) cung cấp một tiêu chuẩn hóa, nền tảng ngôn ngữ lập trình mở quốc tế lên JavaScript. Phiên bản đã tiêu chuẩn hóa của JavaScript được gọi là ECMAScript, làm việc giống với cái cách mà tất cả ứng dụng đã được hỗ trợ theo tiêu chuẩn. Các công ty có thể sử dụng tiêu chuẩn ngôn ngữ mở (open standard language) để phát triển các implementation của JavaScript riêng cho họ. Tiêu chuẩn ECMAScript là tài liệu nằm trong tiêu chuẩn ECMA-262 (ECMA-262 specification) .

Tiêu chuẩn ECMA-262 cũng đã được phê duyệt bởi ISO (International Organization for Standardization) tại ISO-16262. Bạn cũng có thể tìm tiêu chuẩn trên the Ecma International website. Tiêu chuẩn ECMAScript không bao gồm các mô tả cho Document Object Model (DOM), nó được tiêu chuẩn hóa bởi World Wide Web Consortium (W3C). DOM định nghĩa cách mà các đối tượng trong HTML tiếp xúc với các đoạn script của bạn.

SaveSave

SaveSave

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.